Wednesday, February 27, 2008

Samir Mohammed vs. Ali Kanfouah

Oba borca, ki prihajata iz popolnoma drugih športov v full contact se takole spopadeta. Neodgovorno spuščene roke v kotu ringa in konec.

No comments: