Thursday, March 06, 2008

California boing boing TV in savate

Nicole Sedmak, ki baje nima slovenskih korenin kot mi je zatrdila, prikazuje lokalnemu Jonasu Ž kako se približno trenira savate. No in ker je reklama dobro spremljana je efekt dosežen.

No comments: